לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון תחבורה
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
נמל חיצון exterior port -
נאוטילוס Nautilus -
נמל טבעי natural harbor -
נאוטיקה nautics -
נמל טעינה port of loading -
נגד kedge -
נמל יבש dry harbor -
נגח gore -
נמל ימי oceanic port -
נגישות accessibility -
נמל יעד destination port -
נגר runoff -
נמל כניסה ויציאה port of entry and exit -
נגררת dragged boat -
נמל מועדי tides harbor -
נהג driver -
נמל מלאכותי artificial port -
נהג מורשה licensed driver -
נמל מקלט port of refuge -
נהיגה driving -
נמל נהר river port -
נהיגה לפי ראייה running at sight -
נמל פריקה port of discharge -
נודדת tramp vessel -
נמל פתוח open harbor -
נווט navigator -
נמל ראשי main port -
נווט אוטומטי automatic nevigator -
נמל רישום registration port -
נווטות nevigation -
נווטן GPS navigator -
נמל תעופה בינלאומי international airport -
נוויגציה nevigation -
ננוצ'קה Nanuchka -
נוויגרף nevigraph -
נסועה mileage -
נוויס אונרריה navis oneraria -
נוזל בלמים brack liquid -
נסיעה לא קשורת בית nonhome-based trip -
נוסע occupant -
נסיעה משולבת intermodal travel -
נוסע מבחירה choice passenger -
נוסע מוסע passenger -
נסיעה קשורת בית home-based trip -
נוסע מזדמן occasional rider -
נסיעת יוממים commuter`s journey -
נוסע מכורח captive passenger -
נסיקה climb -
נוסע קבוע regular rider -
נעלי ביטחון safety shoes -
נוסע תלוי ת"ץ transit dependent person -
נף halyard -
נוסק take off -
נפח תכן שעתי design hourly volume [DHV] -
נורד Nord -
נפח/משקל weight/measurement [w/m] -
נושאת carrier -
נפץ קולי vocal blast -
נושאת מטוסים גרעינית nuclear aircraft carrier -
נציב pier -
נושאת מסוקים helicopter carrier -
נצילות כוללת comprehensive efficincy -
נחיר סרק futility nostril -
נקודה point -
נחיתה landing -
נחיתת אונס forced landing -
נקז drain -
נחשול large wave -
נקר puncture -
נחשול סיסמי seismic wave -
נקש pulse -
נחשון serpentine road -
נשר Nesher (eagle) -
נחתת lending craft -
נתב navigator / pilot -
נחתת גומי rubber craft -
נתב"ג B.G. airport -
נחתת חיילים soldiers craft -
נתיב lane -
נחתת חיל־רגלים infantry craft -
נתיב אוויר air route -
נחתת נגד־מטוסים antiaircraft lending boat -
נחתת רב־שימושית multi-purpose lending boat -
נחתת רכב vehicle lending boat -
נתיב בסיסי basic lane -
נטישה abandonment -
נתיב האצה acceleration lane -
ניגוד תנועה traffic conflict -
נתיב הפיך reversible lane -
ניהוג steering -
נתיב זחילה crawling lane -
ניווט nevigation -
נתיב חנייה parking lane -
ניווט חופי coastal nevigation -
נתיב ימני right lane -
ניווט ימי naval nevigation -
ניווט רדיו radio nevigation -
ניווט תת-ימי underwater nevigation -
נתיב מועדף priority lane -
ניוטרל neutral -
נתיב מים water route -
ניטול handling -
נתיב משותף shared lane -
ניידות mobility -
נתיב נגדי opposite lane -
ניצולת salvage -
נתיב נמשך continuous lane -
ניקבת רוח wind tunnel -
נתיב סמוך adjacent lane -
ניקוז drainage -
נתיב עזר auxilliary lane -
ניתוב routing -
נתיב עקיפה overtaking lane -
ניתוב (2) channelization -
נתיב פנייה turn lane -
נתיב שיט sailing route -
נמל port -
נמל אם registration port -
נתיב שמאלי left lane -
נמל בית home harbor -
נמל דייג fishing harbor -
נתיב תיכון center lane -
נמל חוף־ים shore harbor -
נמל חופשי free harbor -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות